انتخابات شورای شهر و روستا 96 باشگاه مشهد سیاه جامگان سابق
Home

احسان مهدوی
متولد 1357 / مشهد
لیسانس گرافیک / دانشگاه هنر تهران / 1381
فوق لیسانس گرافیک / دانشگاه هنر تهران / 1387
عضو انجمن طراحان گرافیک ایران

تدریس در دانشگاه های :
فردوسی مشهد (دانشگاه هنر نیشابور) / 1387 تا کنون
موسسه آموزش عالی فردوس مشهد / 1387 تا کنون
استاد راهنمای 30 پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد گرافیک

پذیرفته شده در مسابقات بین المللی پوستر :
بیستمین و یکمین بینال پوستر ورشو / 2008
بیست و دومین بینال پوستر ورشو / 2010
بیست و سومین بینال پوستر ورشو / 2012
هشتمین بینال پوستر زنبور طلایی مسکو / 2008
نهمین بینال پوستر زنبور طلایی مسکو / 2010
کاندید جایزه در پنجمین بینال پوستر چین / 2011
جشنواره پوستر "بذرهای صلح" ایتالیا / 2012
نهمین بینال پوستر تهران / 1386
دومین بینال پوستر جهان اسلام / 1385

نمایشگاه های داخلی :
سرو نقره ای  / گره / هشت بهشت / هفتاد درصد / زبان اصلی
اسفند / عاشورا /  پوستر چهار / به اعتبار حروف / و ......
برگزارکننده ی نمایشگاه خیابانی پوستر با موضوع بهار / مشهد / 1389
برگزارکننده ی کارت پستال های اهدایی به مردم در سال نو / مشهد / 1390
نمایشگاه انفرادی با عنوان " در مجموع؛ احسان مهدوی" / گالری آرتین مشهد / 1393

جوایز :
برنده ی سرو نقره ای 92 در بخش نشانه  (با نشانه ی فستیوال استقبال از بهار )
جایزه ی اول طراحی تی شرت در مجله الکترونیکی  رنگ / 1388
جایزه ی اول طراحی عروسک از جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان / 1382

دبیری :
دبیر فستیوال سالانه ی هنرهای شهری " استقبال از بهار" / مشهد / 1391 و 1392
دبیر شورای گرافیک شهرداری مشهد / 1387 تا 1392
دبیر همایش پژوهشی "هفت شهر" پیرامون هنرهای شهری / مشهد/ 1391
دبیر بخش گرافیک همایش پژوهشی "چهارگاه" پیرامون هنرهای شهری / مشهد / 1390
دبیر جشن "چای با شیر" به مناسبت روز جهانی گرافیک / مشهد / 1392
دبیر اولین فراخوان هنرهای شهری ایران / تهران / 1393
دبیر چهارمین دوسالانه ی طراحی گرافیک "سرو نقره ای"  / تهران / 1394

داوری :
داور بخش پوستر جشنواره ی " راه روشن" / مشهد / 1390
داور دو دوره جشنواره ی پوستر " آخرین منجی" / مشهد  / 1389 و 1391
داور بخش پوستر " استقبال از بهار" / مشهد / 1393
داور بخش پوستر جشنواره ی "ما" / مشهد / 1393
داور چهار دوره از فستیوال "استقبال از بهار " / مشهد / 1388 تا 1392

سخنرانی :
"پوسترهای لهستان" / مشهد / 1388
سخنرانی تئاتر " آرت ایز ورک ؛ میلتون گلیزر" / مشهد / 1390
"اعلان در زندگی امروز" / مشهد / 1391
"فتومنتاژ آلمان و روسیه" / مشهد / 1391
"گرافیک شهری" / قوچان / 1393
"احتیاط ، گرافیست تحت تاثیر است" / نیشابور / 1394

Name:  Ehsan Mahdavi
Date of Birth:  1978
Place of Birth:  Mashhad - Iran
Master Degree in Graphic Design, from “Art University of Tehran”/ 2005-2008
B.Sc. Degree in Graphic Design, from “Art University of Tehran”/ 1997-2002
Member of Iran Society of Graphic Designers

Acceptance in Biennials :
Admitted at International Poster competitions:
21th , 22st  and 23nd  Warsaw Biennial Poster
8th and 9th  Moscow Biennial Poster
5th China   Biennial Poster
9th Tehran  Biennial poster
Italy “Seeds of Peace” Poster Festival

Award :
First Award Winner of Iranian T-shirt Design in “Rang” Electronic Magazine / 2009
First Award Winner of “Silver Cypress”, The 3rd Biennial of Iranian
Graphic Designers Society / 2013
First Award Winner of Doll Design from “Student theater festival” / Tehran / 2000
First Award Winner of acting from“Children theater festival” / Isfahan / 1990


Domestic Exhibitions :
       Participating at more than 10 Internal Poster Festivals
       Such as:
Silver Cedar / Tehran / 2011
Knot/Yazd / 2011
Eight Heavens/Mashhad / 2011
70% / Mashhad / 2010
Poster 4 / Mashhad / 2010
islam world / Tehran / 2006
 Principal Language / Mashhad / 2005
      and Etc.

Poster Organizer of Festival Street Walk on welcoming Spring in 2010 / Mashhad
Organizer of Card Postal Street Exhibition treating New Year in 2011 / Mashhad
The Poster Exhibition of Ehsan Mahdavi / Artin Gallery / Mashhad / 2014

Teaching Experiences :
Teaching in “Ferdowsi” University of Mashhad (Neyshabour Art University) / 3 years
Teaching in “Ferdows” not-for-profit University / Mashhad / 4 years

Lectures (local) :
Lecture on “Polish Posters” / Mashhad / 2009
Lecture on “Milton Glaser’s” theatre / Mashhad / 2011
Lecture on the “Advertisements in the present Life” / Mashhad / 2012
Lecture on “German & Russia Photo-Montage” / Mashhad / 2012

Work Experiences :
Graphic Council Secretary of Mashhad Municipality /4 years
“Welcome Spring Festival” Secretary in 2012 / Mashhad,
      ( Annual Urban Arts  Festival )
Graphic Department Secretary of different research programs ”Chahar Gah” in Mashhad ( on  Urban Arts) / 2011
Secretary of research programs ”7Shahr” in Mashhad ( on  Urban Arts) / 2012
Secretary of the party”Tea with Lion” in the International Day of Graphic
 / Mashhad  / 2012
Secretary of The first Festival of Iran Urban Arts / Tehran / 2013
Secretary of “Silver Cypress”, The 3rd Biennial of Iranian
Graphic Designers Society / Tehran / 2014

 
Arbitration :
Arbiter at Poster Festival of “Bright Route “/ 2011
Arbiter at Poster Festival of the “Latest Savior”/ 2012
Arbiter at 4 Festival vents of “Welcoming Spring”/ 2009-2012
Arbiter at Poster Festival of the “We”/ 2013
Etc.

Home

پذیرش روح زمانه و حفظ اصالت   / مجله تاک / مهر 88
چرا اعتماد نمی کنند! / شهرآرا / 18 بهمن 88
گفتگویی از جنس تصویر / تلنگر / بهار 89
چشم ها را چه کسی خواهد شست؟ / شهرآرا / 2 خرداد 89
نورپردازی فقط نیازمند داشتن ابزار نیست / شهرآرا / 23 خرداد 89
تابلوهای تبلیغاتی در انحصار صاحبان سرمایه / شهرآرا / 27 تیر 89
واکاوی رسالت هنر در متن اجتماع / شهرآرا / 17 بهمن 89
نور ، جادویی که به شب جان داد / شهرآرا / 15 اسفند 89
سیمایت را بهاری می خواهم / شهرآرا / 22 اسفند 89
ظهور نرم افزارهای متعدد و هنری به نام گرافیک / شهرآرا / 7 اردیبهشت 90
گرافیک ، خوب ها و بدها / مجله ی الف / اردیبهشت 90
16 کارت تبریک ، 16 طراح گرافیک / شهرآرا / 12 اردیبهشت 90
مشهد نیازمند موزه ی دائمی آثار هنری است / شهرآرا / 9 خرداد 90
این ماجرا هیچ جای تاسف ندارد / شهرآرا / 19 خرداد 90
آثار هنری ، آموزگاران جامعه / شهرآرا / 10 مرداد 90
سه گانه ای به نام برداشت / شهرآرا / 21 شهریور 90
انتقال خلاقیت به مردم کمتر از انتقال خون نیست / شهرآرا / 14 فروردین 91
دیدن شهر بهشت به زیبایی بهشت / شهرآرا / 25 اردیبهشت 91
باید سطح فرهنگ مردم جامعه را تغییر دهیم / شهرآرا / 20 آذر 91
به جستجوی زبان تصویر / ماهنامه هنر / آبان و آذر 91
فرصت جبران بی رنگی گذشته / شهرآرا / 27 فروردین 92
پرواز لک لک ها بر فراز آسمان / شهرآرا / 27 خرداد 92
هویت دیداری ؛ یکی از مهمترین شاخصه های شهر / همشهری / 20 مهر 92
طراحان گرافیک تحت تاثیر کارهای خارجی هستند / همشهری / 3 تیر 93