سطح سواد بصری با دیدن آثار خوب بالا می رود!

از آنجا که می دانم سواد بصری معمولاً آگاهانه است و با مشاهده و نگاه کردن به دست می آید با احسان مهدوی، عضو شورای طراحی و گرافیک شهر در رابطه با این آموزه به صحبت می نشینیم و از کارهایی که این شورا برای بالا بردن سواد بصری مردم تا به حال انجام داده است، می پرسم. این هنرمند در این زمینه می گوید : ما طی فراخوانی از هنرمندان شهر خواستیم تا کارهای هنری شان را بیاورند و برای این کار خود یک هدف بزرگ داشتیم و آن اینکه هنر را به باسوادترین شکل ممکن ارائه دهیم و مردمی را که تشنه دیدن زیبایی و هنر هستند.) سیراب نماییم . اساساً انسان به معنای انسان به طور بالقوه فطرت زیباشناسی دارد و باید از طریق این فطرت یک کار زیباشناسانه را تشخیص دهد.

او در ادامه به نمونه ای از کارهای هنری ارائه شده در این فراخوان نیز اشاره می کند و می افزاید : این کار گروه که متشکل از متخصصان این حوزه است برای مثال دوچرخه پدری را به عنوان بهترین طرح های برنامه استقبال از بهار انتخاب کرد و در این انتخاب، فاکتورهای مختلفی از جمله مدنظر قرار دادن سطح سواد بصری جامعه بود. این طرح پس از نصب نیز به عنوان بهترین کار از نظر مردم انتخاب شد.

مهدوی به نقش پررنگ علم در هنر اشاره ای دارد و معتقد است : مردم باید در تولید آثار هنری برای شهرشان به استخوان خرد کرده های این حوزه اعتماد کنند و ادامه می دهد : «ما هم در مشهد و در همین کوچه ها بزرگ شده ایم و بخشی از همین مردم هستیم، پس سیمای این شهر و کوچه هایش برای ما هم یک دغدغه است.»

این عضو شورای گرافیکی شهر با انتقاد از وضع موجود در شهر و آشفتگی و در هم ریختگی سیمای هنری شهر به وسیله تابلوهای تبلیغاتی شرکت های خصوصی می گوید : در رشته ای مانند گرافیک، گرافیست های فراوانی با سطوح کیفی متفاوت مشغول به فعالیت هستند و گاهی تابلوهایی با سطح کیفی بسیار پایین در سطح شهر باعث می شوند چشم مردم به این آثار بد عادت کند. اغلب ما در عبور از خیابان های شهر با خیل عظیمی از تابلوهای فاقد ارزش هنری رو به رو می شویم که عادت کردن نگاه به این آثار، سطح سواد بصری جامعه را کاهش می دهد.

او حرف هایش را این گونه ادامه می دهد که متاسفانه تابلوهای تبلیغاتی به دست کسانی طراحی می شوند که آشنا به خم و چم های گرافیک و عرصه های هنری نبوده و با طراحی های غیر هنرمندانه خود، فطرت زیبایی شناسی مردم را خدشه دار می کنند.