«شهر بهشت» ؛ آرزوی همه مشهدی ها

احسان مهدوی، روند فضاسازی شهری مشهد را در چند سال گذشته را رو به رشد ارزیابی کرد و گفت : بسیار واضح است که این روند به سرعت رو به رشد بوده است. بیشترین رشد فضاسازی شهری در فراوانی آثار و نمادها بوده، همچنین برخورد حرفه ای هنرمندان و شهرداری و مردم نیز با این موضوع در این سال ها بسیار افزایش یافته است اما در بسیاری از جنبه های هنری به خصوص در بحث خلاقیت و رنگ، ا ین رشد سرعت کمتری داشته است که به عقیده من ظرفیت محدود هنر و آموزش آن در مشهد مهم ترین دلیل آن است.

دبیر شورای گرافیک امور هنری شهرداری مشهد، در خصوص بازخورد نمادهای بهاری به دیدگاه مردم مشهد در رویارویی با این آثار استناد کرد و افزود : اصلی ترین دلیل تفاوت دیدگاه ها، «تازگی» این جریان است که به خودی خود سلیقه های گوناگون جامعه را بر می انگیزد. مردم دیدگاه های گوناگونی راجع به این نمادها داشته اند، گاه بی تفاوت بوده اند، گاه این آثار را ولخرجی و گاه نیز دوست داشتنی دانسته اند، اما هر چه بیشتر می گذرد با مشاهده اکثریت آرا می توانیم بگوییم که مردم ارتباط بسیار خوبی با این آثار برقرار می کنند.

وی در ادامه عنوان کرد که در دوره های گذشته برخی آثار حرفه ای تنها با هدف ارتقای سواد بصری مردم انتخاب می شد، اما آن ارتباط لازم بین آثار مفهومی و نگرش مردم به وجود نیامد، بنابراین مردمی بودن یک اثر بر دیگر ملاک های انتخاب این آثار افزوده شده است. مدرس دانشگاه هنر با توجه به اهمیت ثبت خاطرات عامه در روند زیباسازی شهر و مشارکت مردم در این گونه طرح ها تصریح کرد: اساساً هر چیزی اگر به خوبی به زبان هنر تبدیل شود  زیبا و تاثیر گذار خواهد بود در واقع اصل مهم، قسمت دوم کار است، یعنی خلق اثر، اما با توجه به بستر ارائه این گونه نمادها که مکان هایش آن خیابان های شهر و موضوع آن عیدی باستانی است، زنده کردن خاطرات گذشته در قالب آثار نیز می تواند با مردم ارتباط بسیار خوبی برقرار کند، به شرط آنکه ویژگی های یک اثر خوب را دارا باشد ، ضمن اینکه این شکل خاص استقبال از بهار تنها ویژه شهر مشهد است و مشارکت مردم در این سطح اتفاق نادری است دبیر شورای گرافیک امور هنری شهرداری مشهد، ساماندهی نمای خیابان ها را تنها راه زیباتر کردن مشهد دانست و ادامه  داد: این معضل به طور مستقیم به شهرداری بر نمی گردد؛ چرا که مهم ترین عامل زشتی چهره خیابان ها عملکرد بد کسبه و مالکان مغازه هاست. معماری و نمای ساختمان های کنار خیابان ها، تابلوهای مغازه ها و تبلیغات خیابانی بزرگ ترین آلودگی بصری شهر را به وجود آورده اند، اما با وجود این باز هم می توان با مدیریت و برنامه ریزی مداوم و کارآمد، زیبایی را به مردم دیکته کرد، راه حل این مسئله تشکیل ستاد زیباسازی متشکل از معماران و طراحان گرافیک است که با وضع قوانینی آزادی بی حد و حصر را از کسبه ، مالکان و صاحبان سرمایه بگیرند تا در ادامه ساخت مطابق اصول و مبتنی بر زیبایی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه دیدن «شهر بهشت» به زیبایی بهشت ، آرزوی همه مشهدی هاست، افزود: جشنواره استقبال از بهار هم اکنون به عنوان برنامه ای که همه مردم می توانند با اندکی خلاقیت در آن مشارکت داشته باشند، شناخته شده و آوازه های موفقیت های آن در سطح کشور پیچیده است حضور هنرمندان در فضاسازی شهر مشهد باعث شده است خیلی از شهرهای دیگر هم به فکر استفاده از هنرمندانشان برای فضاسازی شهر بیفتند و در این عهد بی مهری، باید دست مدیریت هنری شهرداری را فشرد که دست هنرمندان را فشردند.