موزه هنرهای معاصر

اما احسان مهدوی نظر متفاوتی دارد، و بر این اعتقاد است که آثار هنری در شهرداری مشهد در حال ثبت است.

او دلیل این ادعایش را این گونه مطرح می کند : تمام آثار نوروزی در 4 سال گذشته با عنوان «خیابان بهار » در 4 جلد تا یک ماه دیگر منتشر می شود که به ثبت مکتوب آثار هنری در ایام نوروز در سال های 87 تا 90 می پردازد. همچنین یک سی دی نیز به پیوست این کتاب وجود دارد که در آن کلیپی است که روند دعوت ، ساخت، داوری و نصب آثار به تصویر کشیده شده است.

این گرافیست برجسته مشهدی، بهترین فعالیت های محیطی را در ایام نوروز می داند و می گوید : بسیاری از آثار نیازی به ثبت ندارد و یا فقط باید یک ثبت نمایشی و یا اداری از آن ها به عمل آید. بنابراین باید آثاری را هنرمندان ثبت شود که قابل دفاع باشد و خود هنرمند در آینده مجبور به توجیه خلق اثرش نشود به نوعی کارهایی که با عشق خلق می شود، ثبت گردد که همگان به آن ها افتخار کنند.

او می افزاید: من گرافیست گاهی از روی ناچاری و به خاطر بی پولی، پیشنهادی را قبول می کنم و چون یک کار سفارشی است و هنری نیست و آن را قبول ندارم امضاء هم نمی کنم، بنابراین دلیل ندارد هر اثری ثبت شود مهدوی اشاره ای به موزه هنری شدن پارک وکیل آباد می کند و می گوید : شهرداری در سال گذشته آنجا را برای این کار تعریف کرد این پارک با داشتن آثار هنری چون دوچرخه بزرگ ، پروانه و چند کار دیگر از نوروز امسال دارد به یک موزه آثار هنری تبدیل می شود در آنجا حتی  دوچرخه بیشتر از قبل مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته و حتی در جانمایی آن دقت بیشتری شده که در لابه لای درختان، زیباتر جلوه کند و خوشبختانه مردم در این پارک ارتباط خوبی با این آثار برقرار کرده اند.

دبیر شورای گرافیک مدیریت امور هنری شهرداری مشهد می افزاید ما با آثارهنری در سطح شهر مشهد دو گونه برخورد می کنیم یک گروه، آن آثاری است که بر اساس فراخوان آثار موقت و با مواد خام  هزینه های محدود خاص ساخته شده اند مانند آثاری که برای ایام نوروز تولید می شود و نباید توقع داشته باشیم 50 سال عمر کنند حتی شاید در پارک وکیل آباد هم بیشتر از 5 سال دوام نیاورند اما آثاری مانند مجسمه فاخر نادر وجود دارد که آثار دائمی این شهر می باشند و عنوان میراث فرهنگی شهر را گرفته اند و باید از این گونه آثار ثبت ملی به عمل آید.

وی با اشاره به چاپ آثار توسط شهرداری مشهد می گوید کتاب دو دوره قبلی جشنواره عکس مشهد در دو جلد منتشر شده است و سومین کتاب این جشنواره نیز در حال انتشار است. در این آثار، درها، دیوارها و کاشی کاری های قدیمی ای توسط جوانان مشهدی عکاسی شده و ثبت گردیده است که حتی برخی از آن ها وجود ندارند.

وی می افزاید  همچنین کتابی 3 جلدی از نقاشی کودکان با موضوع شهر منتشر شده است وقتی این کودکان در چند سال آینده بزرگ شوند می توانیم ادعا داشته باشیم که آثاری از نقاشی کودکان یک نسل خاص ثبت شده است . گرافیک این کتاب آن قدر حرفه ای است که حتی می توان آن را به آن طرف مرزها نیز فرستاد.

مهدوی با بیان اینکه مشهد نیازمند یک موزه بسیار حرفه ای است می گوید هم اکنون موزه ای در پارک کوهسنگی در حال ساخت است امیدوارم این موزه فقط به یک ساختمان محدود نشود و از مدیریت قوی برخوردار گردد. چون یک مدیر خوب و توانا می تواند آن را به یک  موزه بزرگ  در دنیا تبدیل کند که بتواند مورد بررسی فعالیت های پژوهشی قرار گیرد، ثبت ملی شود و آثار ماندگار هنری مشهد به نحو احسن در آن به نمایش گذاشته شود.

این مدرس دانشگاه در پایان، خیابان شیرازی را زیباترین موزه مشهد قدیم می داند که معتقد است با خاک یکسان شده است او در این زمینه می گوید ما به جای نگران شدن از عدم ثبت آثار  موقت ، بهتر است نگران از بین رفتن مشهد قدیم باشیم همه جای دنیا، دیوارهای قدیمی را با سیستم های جدید مهندسی حفظ می‌کنند اما ما این شهرک سینمایی و زنده شهر مشهد قدیم را نابوده کرده ایم .