شکستن مرز میان دروغ و حقیقت

احساس مهدوی/ گرافیست

از دیرباز تاکنون تاریخ هنر شاهد جنجال های گوناگون راجع به هنر خاص و عام بوده است (شاید بهترین مثال اختلاف میان اکسپرسیون های انتزاعی و پاپ آرت ها در دهه های 60 و 70 میلادی است) که در این میان صاحب نظران نیز اختلاف نظرات گوناگونی داشته اند.

اما در یک جامعه همه متفق القول اند که :  «اثر خوب بهترین است»

اما خوب چیست؟ و چه کسی خوب را از بد تشخیص می دهد؟

به یقین این قضاوت به عهده اهل فن است و سایرین باید به ایشان اقتدا کنند و اثر خوب را با آغوش باز بپذیرند.

بنده به زعم خود هر گونه قضاوت و تصمیم گیری راجع به اثر هنری را از سوی عوام اشتباه می دانم این مثال را بارها شنیده ایم و باز هم تکرار می کنم که هر کس برای بیماری خود به پزشک مراجعه کرده و خود را به او می سپارد و هیچ گاه برای پزشک تکلیف تعیین نمی کند و در مثالی دیگر اینکه : اگر کودکان را به حال خود واگذاریم هیچ گاه به مدرسه نمی روند . پس اگر هنر نیز به قضاوت و سلیقه ی عوام واگذار شود موجود بی سوادی از آب در خواهد آمد ، حال آنکه هدف آن رشد و تعالی انسان است.

مادامی که به هنر نگاه سرگرمی و لذت جویی داشته باشیم بر بی سوادی آن دامن خواهیم زد اثر هنری خلق می شود تا آموزگار جامعه باشد، نه دلقکی که به هر سازی برقصد .

قطعاً هر هنرمندی تشخیص می دهد که شهر ، گالری نیست و طیف مخاطبان وسیعی دارد هنرمند تشخیص می دهد که در یک کار شهری مخاطب در جستجوی اثر نیست بلکه اثر در جستجوی مخاطب است. و این عواملی است که خود باعث می شود یک اثر شهری در ناخودآگاه هنرمند رویکردی عوامانه تر داشته باشد، پس چه نیاز که باز بیشتر و بیشتر بر طبل پسند عوام بکوییم ؟

در این میان آثاری که همگان اعم از خواص و عوام آن را بپسندند گاه به گاه خلق می شود که حقیر هنوز به راز جادویی محبوبیت این دسته از آثار پی نبرده ام . این اتفاق در همه هنرها هرازچندی رخ می دهد .... ولی دلیل بر آن نیست که هر اثر خوبی را همه باید دوست بدارند و یا هر اثری را که همه دوست می دارند خوب است.

اما در این میان بدترین شکل ممکن ، ظهور هنرمند نماهایی است که با ژستی دروغین و با آثاری سخیف اما به ظاهر عجیب، هنرمندان سینه سوخته را بدنامن می کنند. آنگاه است که مردم نسبت به آثارپیشرو بدبین شده و آن ها را نمی پذیرند . این آفت تنها مختص به هنر نیست، هرگاه مرز بین دروغ و حقیقت شکسته شود همه و همه در گرداب آن فرو خواهند رفت.

در فعالیت های هنری چند سال اخیر که توسط مدیریت امور هنری و با همکاری هنرمندان شهر صورت گرفت، شاهد همه گونه اثر از این دسته بوده ایم، آثار خوب با پسند مردم ، آثار خوب بدون پسند مردم ، آثار بد با پسند مردم و آثار بد بدون پسند مردم .

... و حرف آخر اینکه : دست در دست هنرمندان دهیم تا زیبایی ها را بهتر ببینیم .