باید سطح فرهنگ مردم جامعه را تغییر دهیم

همراه با دبیر همایش علمی «هفت شهر»

دبیرهمایش پژوهشی «هفت شهر» (کارکرد هنر درزندگی شهری ) گفت : این برنامه علمی درادامه برپایی همایش های چهارگاهی بود که سال گذشته درمدت زمان چهارماه برگزار شد ونخستین گام مدیریت امور هنری شهرداری درحیطه پژوهش وتئوری هنرمحسوب می شد.

احسان مهدوی اظهار داشت : درهمین راستا وبا توجه به نتایج خوبی که ازنشست های هنری چهارگاه درسال گذشته به دست آوردیم ، تصمیم گرفتیم امسال نیز با برپایی همایشی تخصصی به سمت غنی ترشدن وثبات هرچه بیشتر فعالیت های هنری شهر برویم.

وی افزود : درهمایش امسال تلاش کرده ایم با استفاده از دستاوردهای پیشین ، نواقص را برطرف کنیم واز این رو چند نفر ازمطرح ترین وبزرگ ترین استادان هنر کشور درزمینه های مختلف ومرتبط با هنرهای شهری را دعوت خواهیم کرد تا درجمع دانشجویان وهنرمندان مشهدی به تبادل اندیشه واطلاعات بپردازند.

مهدوی دربخش دیگر سخنانش درخصوص کارکرد هنر درزندگی شهری اظهار داشت : این موضوع که برای همایش انتخاب شد ، بزرگ ترین دغدغه مدیریت هنری مشهد محسوب می شود . به گفته وی ، این موضوع تمام کارها وفعالیت های این مدیریت هنری را که نقطه عطف آنها فستیوال استقبال ازبهار است ، به صورت دقیق بررسی می کند.

وی افزود : برپایی این همایش می تواند وسیله سنجشی باشد برای برنامه هایی که درطول سال ودرمناسبت های مختلف برگزار می کنیم ، این را که داریم به چه سمتی می رویم بررسی کنیم واجاره بدهیم مخاطبان مارا نقد کنند یا حتی زیرسوال ببرند تا به این طریق درمجموع به سطحی از افزایش اطلاعات وآگاهی برسیم تا فعالیت های ما فقط جنبه تزئین برای شهر نداشته باشد ، بلکه تبدیل به اتفاقاتی مفید برای مردم جامعه بشود.

دبیر همایش پژوهشی هفت شهر تاکید کرد : انتظار ما این است که مجموع فعالیت های هنری ما درشهر ، هم به لحاظ زیبایی وهم اجتماعی ، اخلاقی ، روان شناسی ، بصری ، روح بخشی وحتی کارکردی برای سهولت درزندگی مردم شهر نمود پیدا کند.

وی ادامه داد : مهم ترین نتیجه ای که باید ازبرگزاری این همایش گرفت ، برای سه بخش برنامه ریزی شده است که بخشی مربوط به دانشجویان است که بیشتر مخاطبان ما را تشکیل می دهند واین همایش می تواند یک کلاس درس کاملاً حرفه ای برای آنان محسوب شود ؛  چرا که دربیشتر درس های تئوریک دانشگاهی عناوینی به نام هنر شهری ، گرافیک محیط ، ارتباط هنر با شهر ومردم جامعه و... وجود ندارد واین برنامه تخصصی می تواند مثل واحدی درسی برای آینده سازان شهرمان غنی وپربار باشد .

مهدوی افزود : هنرمندان فعال درشهر که حضور آنها را درفستیوال های استقبال ازبهار ودیگر مناسبت ها در شهر می بینیم ، دیگر مخاطبان ما هستند که با حضور دراین همایش می توانند برسطح سواد وتجربیات خود بیفزایند ودرکارهای اجرایی ازآن بهره ببرند.

وی هدف اصلی این همایش را مردم دانست وگفت : باید بهترین عملکرد را درارتباط با مردم داشته باشیم ، چراکه هنوز تصور عموم براین است که آثار هنری دردی ازآنان دوا نمی کند وهنردر شهر دارای فایده ومعنای خاصی نیست ومتاسفانه این تفکر عمومی  جامعه است که به ما تلنگر می زندکه باید چه کنیم ؟ آیا راه درست را طی کرده ایم ؟ شاید دقیق نبودن عملکرد ما باعث چنین رویکردی شده است و.... تمام این اندیشه ها با ارتقای سطح سواد مردم امکان پذیراست .

دبیرهمایش «هفت شهر» تاکید کرد : برای اینکه دستاوردهای خوبی برای مردم به ارمغان بیاوریم ، باید سطح فرهنگ مردم جامعه را تغییر دهیم ؛ چرا که هنوز دراین بخش فقیریم .

به گفته وی ، فرهنگ ، نتیجه غیرمستقیمی برجامعه دارد وشاید یک اثرهنری درشهر درکنار اینکه به تقویت روحیه نشاط وشادابی مردم کمک می کند ، به سلسله مراتبی تبدیل شود که باعث تغییر رویکرد مردم درمواجهه با برخی عادت های غلط رانندگی شود ؛ به عنوان مثال اثری هنری درشهر نصب شود که این پیام را به مخاطب منتقل کند که درخیابان بیهوده بوق نزنیم یا با هم زیبا صحبت کنیم ، درشهر خوش اخلاق وبا ادب باشیم وبسیاری دیگر ازناهنجاری ها که با مسائل هنری حل شدنی است .

وی ادامه داد : حال که زندگی شهرنشینی انسا نها را از طبیعت دورکرده ، شایسته است که بتوانیم به وسیله هنر این طبیعت زیبای خداوندی را برای مردم شبیه سازی کنیم تا شوق زندگی درمیان آهن پاره های زندگی شهری گم نشود .