گفتگویی از جنس تصویر

فکرش را می کردید که یک روز گرافیست شوید؟

در کودکی نمی دانستم گرافیک چیست و البته خیلی ها هم نمی دانستند، اما منتظر بودم یک نقاش شوم.

مشوق اصلی شما برای انتخاب این مسیر هنری و ادامه راه چه کسی بود؟

این سئوال هیچ پاسخی نمی تواند داشته باشد جز پدر و مادرم

در خانواد و اقوام فقط شما کار هنری انجام می دهید؟

بله، اما مادرم یک آرتیست بالفطره است.

به کدام شاخه گرافیک علاقه بیشتری دارید؟

گرافیک هنری ، چرا که رها ترم

به نظر شما رشته های هنری در آینده کفاف خرج زندگی یک هنرمند را می دهد یا باید شغل دومی هم  داشت ؟

کسب درآمد برای یک هنرمند کار دشواریست، اما از آن دشوار تر کار کردن بدون عشق است درباره شغل دوم نظری ندارم، کاملاً شخصیت

نظرتان راجع به اینکه دیگران پا توی کفش گرافیست ها می کنند چیست؟

نپرس که خیلی از این دیگران عصبانی ام، کفش گرافیست ها هزار پاست و خودشان پابرهنه

دوست  دارید در گرافیک به کجا برسید؟

به جایی که دوست دارم

هنرمند محبوب شما کیست؟

سوال سختی است، لااقل بپرسید گرافیست محبوب که من بگویم (اشتفان زاگمایستر)

یک خاطره از دوران دانشجویی خود برای ما تعریف کنید.

با دوستانم سفارش پوستر چسبانی می گرفتیم و برخی شبها تا صبح در خیابان بر در و دیوار شهر پوستر می چسباندیم و صبح خواب آلوده به کلاس پوستر می رفتیم.

چشم انداز یا آینده گرافیک را چگونه پیش بینی می کنید؟

والا من پیشگو نیستم ، گرافیستم

توصیه شما به دانشجویان گرافیک چیست؟

- کار            - اتحاد علیه سپاه سرمایه داری

- جستجوی جسورانه - واکسن تکبر فراموش نشه

- تمرین گفتگو         - رهایی چشم ها از اسارت مانیتور

- کار

- کار