تابلوهای تبلیغاتی در انحصار صاحبان سرمایه هستند.

برای احسان مهدوی یکی از اعضای شورای گرافیک مدیریت هنری شهرداری مشهد، چنین تابلوهایی در سطح شهر،  عناصری در جهت جذاب کردن سیمای هنری شهری به حساب نمی آیند .

او خیلی صریح معتقد است که در حال حاضر تابلوهای تبلیغاتی کاملاً در انحصار صاحبان سرمایه اند و از لحاظ تصویری و هنری، وضعیت خوبی ندارند. «ما در زمینه تابلوها و تبلیغات شهری با چند مشکل اساسی روبه رو هستیم که از جمله آن می توان به کپی برداری از نمونه های خارجی و همچنین استفاده بی حد و اندازه از نقش های وارداتی اشاره داشت»

احسان مهدوی با اشاره به اینکه شاید فقط 5 درصد افراد یک جامعه، مخاطب خرید کالایی باشند که بر روی یک بیلبورد به نمایش درآمده و بقیه افراد نیز باید به نوعی آن را تحمل کنند، می افزاید : تبلیغات شهری و تابلوهای تبلیغاتی می توانند اهداف بسیاری را علاوه بر تبلیغات مدنظر قرار دهند که از جمله آن می توان به عملکرد جامعه شناسی و روان شناسی این آثار که گاهی با نمایش تصویری طنز، زمینه ساز شادی و نشاط برای مردم می شوند، اشاره داشت.

به نظر این هنرمند، بیلبوردها گاهی ظرفیت این را دارند که جای خالی رنگ را در شهر پر کنند، « در نقاطی از شهر که با کمبود رنگ مواجه ایم این تابلوهای تبلیغاتی هستند که با نشان دادن تصاویر رنگی، هیجان را به سطح شهر می آورند.»

وی اشاعه آموزه های فرهنگی، همدردی با افراد محروم و ایجاد خلاقیت در مردم شهر را دیگر کارکردهای بیلبوردها برای شهر و شهرنشینان می د اند.

این مدرس دانشگاه اما از کاربردهای نابجای تبلیغات شهری که سیمای شهر را به شلختگی کشانده، گلایه مند است. البته او چند راهکار هم برای برطرف شدن این مشکل در آستین دارد. « به نظر من توجه به وضعیت تبلیغات شهری ، رسالتی است که باید قسمتی را شهرداری و بخشی را اداره ارشاد مورد توجه قرار دهد و در این راه ، تدوین یک اساس نامه که سفارش دهندگان و دست اندرکاران تبلیغاتی را موظف به رعایت برخی اصول به منظور ارتقای سیمای هنری شهر می کند، به این موضوع کمک شایانی خواهد کرد»

مهدوی در ادامه ،  نوک پیکان انتقاداتش را دوباره به سمت مقوله نظارت بر تولیدات گرافیکی، تبلیغاتی شهر می چرخاند و با اشاره به اینکه اغلب آن ها بدون توجه به سیمای هنری شهر و هویت آن تولید می شوند، می گوید : نظارتی که در حال حاضر بر روی تابلوهای تبلیغاتی صورت می گیرد فقط از نظر محتوای آن هاست. در صورتی که این نظارت باید کاملاً دقیق باشد و موارد کیفیتی را نیز مدنظر قرار دهد در این زمینه اگر حق امضایی برای متخصصان برای ارزیابی و نظارت بر نحوه ارائه تابلوهای تبلیغاتی در نظر گرفته شود، می توان به نتایج بهتری دست یافت. این عضو شورای گرافیک مدیریت هنری شهرداری مشهد در ادامه از برگزاری جشنواره ای به منظور انتخاب تابلوهای برتر فروشگاهی سطح شهر خبر می دهد و خاطرنشان می کند این کار می تواند به عنوان فعالیتی برای تشویق کسانی که تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری خود را سفارش می دهند مدنظر قرار گیرد و به این ترتیب گامی موثر در بهبود شرایط موجود برداشت.